Från min vecka som föreläsare i Indonesien november 2014.   From my week as lecturer in Indonesia november 2014.
                                                                                                                                    Click on picture for larger picture.
Ronnie, Primadina och Tobias i Bandung.
Stig och Tuti i Yogyakarta.
Stig, Azka och en annan student jag glömt
    namnet på vid buddisttemplet Borobudur.
Stig vid affischen i Yogyakarta.Föreläsning i Yogyakarta - demo av olika procedurer i Rapp som väckte stort intresse.Föreläsning i Yogyakarta.

Azka upptäcker att en detalj saknas för att skapa en Sverigekarta med Rapp / Proc Map. Varefter Stig skickar upp detaljen till sin sajt. Tobias och Ronnie. Stig i samspråk med en professor (eller docent eller lektor).

Stig hjälper till med någon teknisk detalj för att kunna använda Rapp. Stig mottar en plakett som bevis för sin undervisningsinsats. Gruppfoto i trappan upp till institutionen för tillämpad matematik (eller med liknande namn) vid UGM, Yogyakarta.Row 1: Ronnie , Primadina and Tobias in Bandung. Stig and Tuti in Yogyakarta. Stig, Azka and another student I forgot the name of (maybe Fezkal) at the Buddhist temple of Borobudur. Stig at the poster in Yogyakarta.

Row 2-3: Lecture in Yogyakarta - demo of various procedures in Rapp which aroused great interest.

Row 4: Azka discovers that a detail is missing to create a map of Sweden with Rapp / Proc Map. Whereupon Stig sends up the detail to his site. Tobias and Ronnie. (Tobias attended the last two hours of the last day.) Stig in conversation with a professor (or associate professor or lecturer).

Row 5: Stig helps with a technical detail to use Rapp. Stig receives a plaque as evidence of his teaching performance. Group photo in the stairs up to the Department of Applied mathematics (or similar name) at Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.