Stig Rosenlunds hemsida
Sänd E-post till
stig.ingvar.rosenlund@gmail.com
Telefon 073 044 34 91
Phone  +46730443491
          0046730443491

Actuarial language Rapp
Text editor and search engine Sred.Exe   News on Sred and Rapp   Picture of Sred
Svenska visor info    Visinf.pdf Svenska visor texter Vistexter.pdf
Sommarstället Slavikk.fdp  Naverkarr.Pdf           
Slävik vatteninstruktion Vattenv3.pdf
Decrypt.pdf  Bruksanvisning
Decrypt.Exe  Ladda ner detta program och de fyra fdp-filerna vid
Slävik förvaltning till samma mapp, samt Slavikk.fdp. Kör Decrypt.Exe
i datorn (ej mobilen) genom att dubbelklicka på den.
Då skapas de fem filerna med ändelsen pdf.
Slävik förvaltning: Samtal med Nils Larsson:             svenska engelska
Slävik förvaltning: Konsultation med Hans Mattson: svenska engelska
Natusch.zip
Tensta språkkafé utflykter
Demonstration mot vaccinpass 2022-01-22